Kinsway Group

香港
湾仔电气街1号恒德大厦地下
T (852) 2900 2222 / 9039 1717
 

 

_______________________________

 

 

舟山银海游艇有限公司

 

舟山
中国浙江省舟山市定海
青垒头路120号凤凰岛 
T (86) 580 3680 505 / 136 5682 5113

如查询有关资料, 请填妥以下表格